You are here:

dieta w autyzmie

dieta w autyzmie
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)

rp_zdrowie25.jpgOpisano pojedyncze przypadki osobniczej nadwrażliwości na pary halotanu. Zespół objawów uszkodzenia wątroby poprzedzony jest gorączką, utratą łaknienia, nudnościami i wymiotami. Niekiedy występują zaczerwienienia skóry. Zwiększona jest liczba krwinek białych z jądrami wielopłatowymi, wzrasta stężenie aminotransferazy szczawiowo-octowej kwasu glutaminowego. Śmierć występuje w połowie przypadków, w pozostałych ? całkowity powrót do zdrowia. Najbardziej uszkadzające zmiany występujące we wszystkich obserwowanych przypadkach polegały na martwicy komórek wątroby przede wszystkim umiejscowionych w środkowej części zrazika. Obserwowano martwicę wątroby u ciężarnych otrzymujących halotan i dlatego nie stosuje się go u kobiet ciężarnych. Szczególną uwagę należy zwracać, podając halotan chorym otrzymującym insulinę oraz z hipowolemią ze względu na małą ilość krążącej krwi. Halotan nie powinien być łączony z barbituranami ze względu na możliwe obniżenie ciśnienia krwi tętniczej. Jednakże nie należy przeceniać niebezpieczeństwa uszkodzenia wątroby występującego w l przypadku na 700 000. Reakcje toksyczne prawdopodobnie są wynikiem indywidualnej nadwrażliwości.

Podobne wpisy o medycynie:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top