Expandmenu Shrunk


Mity i stereotypy

Obiegowe opinie na temat autyzmu, utrudniające diagnozę i podjęcie wczesnej interwencji (opr. M. Mikos).
Poniżej opisane są opinie z jakimi zetknęli się rodzice poszukując informacji o autyzmie. Praktyka wykazuje, że niektóre cechy u osób z autyzmem mogą wystąpić, ale ich brak nie oznacza, że dziecko NIE MA AUTYZMU, ponieważ zaburzenia autystyczne to spektrum wielu różnych objawów o różnym nasileniu.

•    Osoby z autyzmem nie przytulają się- Wiele osób z autyzmem przytula się do rodziców i opiekunów.
•    Osoby z autyzmem nie patrzą w oczy- Część osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy.
•    Autyzm dotyczy tylko dzieci- Autyzm to jednostka chorobowa dotycząca ludzi w różnym wieku.
•    Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo- Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz choroby może się skrajnie różnić.
•    Osoby z autyzmem są agresywne- Tylko u części osób mogą wystąpić takie zachowania.
•    Autyzm jest spowodowany przez odrzucającą postawę matki (teoria” zimnej matki”)- Autyzm jest zaburzeniem pracy mózgu . Nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką i odrzucenie.
•    Osoby z autyzmem nie mówią- Wiele osób mówi, ale używanie przez nich języka jest inne, nie zawsze służy komunikacji i chęci dzielenia się wspólną uwagą.
•    „Skoro ktoś mówi, to znaczy, ze nie ma autyzmu”- Część osób z Zespołem Aspergera albo z tzw. „wysoko funkcjonującym autyzmem” biegle używa języka.
•    Osoby z autyzmem nie kontaktują się z innymi ludźmi, unikają ludzi, izolują się fizycznie, siedzą w kącie, patrzą niewidzącym wzrokiem – Wiele osób dąży do kontaktów z innym, zaczepia ludzi, mówi do nich, ciągnie za ręce, nakłania do jakiejś czynności, ale najczęściej na własnych warunkach.
•    „Chłopcy zaczynają mówić później”" Ja nie mówiłem do 3 lat a teraz mówię aż za dużo ” itd.- Nie dotyczy wszystkich chłopców .Nie zawsze związane jest to z cechami osobniczymi. Opóźnienie rozwoju mowy szczególnie powiązane z innymi czynnikami, może świadczyć o ryzyku wystąpienia autyzmu.
•    Dzieci z autyzmem są spokojne, pogrążone w swoim świecie- Nie zawsze. Autyzm często wiąże się z nadruchliwością, pobudzeniem, niepokojem ruchowym i emocjonalnym.
•    Osoby z autyzmem stwarzają sobie swój przyjazny dla nich świat autystyczny, w którym są szczęśliwe izolując się od naszego „złego świata”- Postawa wycofująca u osób z autyzmem wynika z odgradzania się od nadmiaru bodźców a nie z chęci ucieczki do „lepszego świata”. Autyzm nie jest wyborem.
•    Dzieci z autyzmem kręcą różnymi przedmiotami, wirują, machają nimi przed oczyma- Część dzieci objawia w ten sposób stymulacje wzrokowe, ale dotyczy to tylko pewnej grupy. Nie jest to zachowanie powszechne i niezbędne do stwierdzenie autyzmu.
•    Osoby z autyzmem są wybitnie uzdolnione, genialne, niezrozumiane- Wybitne, wybiórcze uzdolnienia występują bardzo rzadko. Wśród osób z autyzmem zdarzają się genialni matematycy, malarze, muzycy. Uzdolnienia te jednak są „wyspowe” i współistnieją z reguły ze znacznymi deficytami funkcjonowania społecznego.
•    Autyzm jest nieuleczalny- Wczesna interwencja terapeutyczna może sprawić, że dziecko pokona ograniczenia wynikające z choroby. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek autyzmu można wyleczyć. Oznacza jednak, że w każdym przypadku terapia może znacznie poprawić stan chorego.
•    Autyzm wiąże się zawsze z upośledzeniem umysłowym – Nie zawsze osoba z autyzmem jest upośledzona umysłowo, część z nich wykazuje inteligencję w normie a nawet ponadprzeciętną. Poza tym testy na inteligencje mogą wypaść niemiarodajnie w przypadku utrudnionego kontaktu z badanym.
•    Dzieci z autyzmem nie rozumieją co się do nich mówi- Rodzice zgłaszają często, że dzieci zatrzymują w pamięci słowa i zdania, trafnie rozumiejąc ich sens, choć nie okazują tego w sposób adekwatny ,zrozumiały powszechnie.
•    Dziecko nie wyrośnie z autyzmu bez wielokierunkowej terapii.
•    Osoby z autyzmem nie mają takich objawów jak urojenia, omamy słuchowe czy wzrokowe, choć mogą być nadwrażliwe na bodźce.
•    Autyzm upośledzając czynności psychiczne i myślenie, objawia się często mało zrozumiałym stylem wypowiedzi i dziwną interpretację zdarzeń. Wynika to często z braku teorii umysłu i upośledzenia selekcji bodźców na te mniej i bardziej istotne.
•    Wiele osób z autyzmem ma wysoko rozwinięte cechy osobowości świadczące o tym, że nieobce są im społeczne zachowania i aspiracje. Nie zawsze jednak potrafią to adekwatnie ujawnić i przeżywają frustrację z powodu braku takich dokonań.
•    Często dzieci są zainteresowane zabawą, ale przeważnie stoją nieco z boku, próbują włączać się do zabawy, która polega przeważnie na wspólnym bieganiu, aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy symbolicznej (w udawanie).
•    Wręcz przeciwnie- zainteresowania potrafią być wręcz obsesyjne (np. mapy,liczenie, dinozaury itd.) Mogą przemijać, a na ich miejsce pojawiają się inne, równie intensywne.
•    Często są to ludzie „wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji.
•    Mowa może być nieprawidłowa pod względem melodyki, ale nie dotyczy to wszystkich.
•    Osoby z autyzmem nie lubią nowych miejsc, zmian, niespodzianek, muszą mieć stałe rytuały- W rozwoju dzieci z autyzmem występuje często upodobanie do niezmienności, lecz nie jest to kryterium niezbędne. Z biegiem czasu wiele dzieci dobrze akceptuje zmiany, potrafi się adaptować do nowych warunków. Pewną rolę odgrywają tu też cechy osobnicze i nasilenie choroby.
Autor:moniag74 autyzm24.pl

źródło http://www.tg.net.pl/blog/post/bodora/1078/WracamComments are closed.©2018   raindrops   Entries RSS and Comments RSS   Raindrops Theme  
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. This site is protected by WP-CopyRightPro